Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Thứ năm, 10/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 584

Viết bài tham luận và tham gia hội thảo khoa học "Xây dựng môi trường giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 29 - NQ/TW"

Đáp ứng những yêu cầu mới từ thực tiễn về xây dựng môi trường giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp.

Viết bình luận

87