Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh

Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

32/2020/TT-BGDĐTThông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoadmin05-01-2021
2 Thông tư 24 của Bộ Giáo dục về Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

(Tải File đính kèm)

24/2020/TT-BGDĐTThông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 15-09-2020
3 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

12/2011/TT-BGDĐTThông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 07-06-2020
4 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Tải File đính kèm)

25/2019/TT-BGDĐTThông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 11-04-2020
5 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức.

(Tải File đính kèm)

23/2019/TT-BGDĐTThông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 11-04-2020
6 Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

(Tải File đính kèm)

02/2020/TT-BGDĐTThông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 11-04-2020
7 Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

(Tải File đính kèm)

01/2020/TT-BGDĐTThông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 11-04-2020
8 Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tào.

(Tải File đính kèm)

03/2020/TT-BGDĐTThông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 11-04-2020
9 Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học

(Tải File đính kèm)

27/2019/TT-BGDĐTThông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 11-04-2020
10 Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

26/2019/TT-BGDĐTThông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 11-04-2020
11 Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

(Tải File đính kèm)

24/2019/TT-BGDĐTThông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 11-04-2020