Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 24/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 963

Thông báo 538 danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Viết bình luận

87