Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Thứ năm, 20/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 546

Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Niềm Tin thực hiện kế hoạch Xây dựng cơ sở vật chất trường lớp của Trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin năm học 2018 - 2019

87