Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh

Có 6 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

2752/QĐ-UBNDQuyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 09-08-2020
2 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

5070/QĐ-UBNDQuyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 07-06-2020
3 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường năm 2020 - Tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

1115/QĐ-UBNDQuyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 16-04-2020
4 Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

(Tải File đính kèm)

1114/QĐ-UBNDQuyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 16-04-2020
5 Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

5342/QĐ-UBNDQuyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 11-04-2020
6 Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Tải File đính kèm)

5409/QĐ-UBNDQuyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 11-04-2020