Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 11/4/2020
Lượt đọc: 101

Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Số/Ký hiệu: 5409/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 26/12/2019
Người ký: Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4576/TTr-GDĐT-VP ngày 10 tháng 12 năm 2019
File đính kèm:
File thứ 1: 5409qd-ubnd_114202015.pdf
Nội dung:

163