Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh

Có 3 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị quyết Về ban hành mức chi chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc

(Tải File đính kèm)

16/2019/NQ-HĐNDNghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố 11-04-2020
2 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thu nhập tăng thêm cho cán bộ

(Tải File đính kèm)

17/2019/NQ-HĐNDNghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố 11-04-2020
3 Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường

(Tải File đính kèm)

14/2019/NQ-HĐNDNghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố 11-04-2020