Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 11/4/2020
Lượt đọc: 87

Nghị quyết Về ban hành mức chi chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc

Số/Ký hiệu: 16/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 9/12/2019
Ngày có hiệu lực: 1/1/2020
Người ký: Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 162019nq-hdnd_114202015.pdf
Nội dung:

163