Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 11/4/2020
Lượt đọc: 128

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thu nhập tăng thêm cho cán bộ

Số/Ký hiệu: 17/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 9/12/2019
Ngày có hiệu lực: 1/1/2020
Người ký: Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 172019nq-hdnd_114202015.pdf
Nội dung:

163