Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

(Tải File đính kèm)

13/2018/NĐ-CPNghị định của Chính phủ 18-01-2021
2 Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

(Tải File đính kèm)

130/2020/NĐ-CPNghị định của Chính phủadmin14-12-2020
3 Nghị định 124/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

(Tải File đính kèm)

124/2020/NĐ-CPNghị định của Chính phủadmin14-12-2020
4 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

(Tải File đính kèm)

30/2020/NĐ-CPNghị định của Chính phủadmin14-12-2020
5 NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-CP, NGÀY 12 THÁNG 05 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

(Tải File đính kèm)

21/NQ-CPNghị định của Chính phủ 25-10-2020
6 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

(Tải File đính kèm)

59/2019/NĐ-CPNghị định của Chính phủ 25-10-2020
7 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

(Tải File đính kèm)

90/2020/NĐ-CPNghị định của Chính phủ 15-09-2020
8 Nghị định về công tác văn thư

(Tải File đính kèm)

30/2020/NĐ-CPNghị định của Chính phủ 07-06-2020
9 Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

(Tải File đính kèm)

90/2019/NĐ-CPNghị định của Chính phủ 03-05-2020
10 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố Cáo

(Tải File đính kèm)

31/2019/NĐ-CPNghị định của Chính phủ 14-04-2020
11 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông dường bộ và đường sắt

(Tải File đính kèm)

100/2019/NĐ-CPNghị định của Chính phủ 14-04-2020
12 Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

(Tải File đính kèm)

59/2019/NĐ-CPNghị định của Chính phủ 14-04-2020
13 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

(Tải File đính kèm)

16/2020/NĐ-CPNghị định của Chính phủ 11-04-2020
14 NGHỊ ĐỊNH Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

(Tải File đính kèm)

19/2020/NĐ-CPNghị định của Chính phủ 11-04-2020
15 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

(Tải File đính kèm)

15/2020/NĐ-CPNghị định của Chính phủ 11-04-2020
12