Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh

Có 23 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Luật Phòng, Chống Tham Nhũng năm 2018

(Tải File đính kèm)

36/2018/QH14Luật của Quốc hộiQuốc Hội23-08-2021
2 Luật tiếp cận thông tin

(Tải File đính kèm)

104/2016/QH13Luật của Quốc hộiadmin18-01-2021
3 Luật Người Khuyết tật

(Tải File đính kèm)

51/2010/QH12Luật của Quốc hội 07-06-2020
4 Luật Khiếu nại

(Tải File đính kèm)

02/2011/QH13Luật của Quốc hội 07-06-2020
5 Luật Thanh tra

(Tải File đính kèm)

56/2010/QH12Luật của Quốc hội 07-06-2020
6 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Tải File đính kèm)

44/2013/QH13Luật của Quốc hội 07-06-2020
7 Luật Tiếp công dân

(Tải File đính kèm)

42/2013/QH13Luật của Quốc hội 07-06-2020
8 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA QUỐC HỘI SỐ 01/2007/QH12 NGàY 04 THÁNG 8 NĂM 2007

(Tải File đính kèm)

01/2007/QH12Luật của Quốc hội 14-04-2020
9 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

27/2012/QH13Luật của Quốc hội 14-04-2020
10 Luật Phòng, chống tham nhũng 2015

(Tải File đính kèm)

55/2005/QH11Luật của Quốc hội 14-04-2020
11 Luật Tố Cáo

(Tải File đính kèm)

25/2018/QH14Luật của Quốc hội 14-04-2020
12 Luật Phòng, Chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

36/2018/QH14Luật của Quốc hội 14-04-2020
13 Luật dân quân tự vệ

(Tải File đính kèm)

48/2019/QH14Luật của Quốc hội 11-04-2020
14 Luật đầu tư công

(Tải File đính kèm)

39/2019/QH14Luật của Quốc hội 11-04-2020
15 Luật lực lượng dự bị động viên

(Tải File đính kèm)

53/2019/QH14Luật của Quốc hội 11-04-2020
12