Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật : 0:0 Chủ nhật, 7/6/2020
Lượt đọc: 134

Luật Người Khuyết tật

Số/Ký hiệu: 51/2010/QH12
Ngày ban hành: 17/6/2010
Ngày có hiệu lực: 1/1/2011
Người ký: Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Quốc hội
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 100699l51qh_76202010.DOC
Nội dung:

87