Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
 
TRƯỜNG GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT NIỀM TIN
Địa chỉ: 16/2/8 Đặng Văn Ngữ Phường 10 Quận Phú Nhuận Tp.HCM
Email: niemtin.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn
http://gdcbniemtin.hcm.edu.vn/homegdmn2
Điện thoại liên hệ: 028.39913839