GV và HS trường Nguyễn Đình Chính đến giao lưu và tặng quà HS trường Niềm Tin


87