Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 16/4/2020
Lượt đọc: 124

Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Số/Ký hiệu: 16/CT-TTg
Ngày ban hành: 31/3/2020
Ngày có hiệu lực: 31/3/2020
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 16ct-ttg_16420208.pdf
Nội dung:

163