Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật : 0:0 Chủ nhật, 7/6/2020
Lượt đọc: 106

Chỉ thị Về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Số/Ký hiệu: 31/CT-TTg
Ngày ban hành: 4/12/2019
Ngày có hiệu lực: 4/12/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 31signed_7620209.pdf
Nội dung:

163