Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 11/4/2020
Lượt đọc: 91

CHỈ THỊ Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Số/Ký hiệu: 08/CT-TTg
Ngày ban hành: 4/2/2020
Ngày có hiệu lực: 4/2/2020
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Để đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
File đính kèm:
File thứ 1: chi-thi-08-ct-ttg-2020_114202015.pdf
Nội dung:

163