Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh

HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ TUYẾT LINH
LÊ THỊ TUYẾT LINH

Ngày sinh: 11/3/1974

Điện thoại riêng: 0903845952

Email liên lạc: letuyetlinh7419@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

ĐỖ THỊ XUÂN
ĐỖ THỊ XUÂN

Ngày sinh: 15/2/1987

Điện thoại riêng: 0989682688

Email liên lạc: dothithanhxuan2020@gmail.com